Олон Улсын стандарт нэвтрүүлсэн “Баталгаажуулалтын гэрчилгээ” олгоно

Онцгой байдлын байгууллагад ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 45001:2018 ХАБЭА менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан “Монсертф” ХХК-аас 2…

Чанарын менежментийн тогтолцооны баталгаажилтын хоёрдугаар шатны аудит цахимаар явагдаж байна

Онцгой байдлын байгууллагаас албаны хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015,  хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ISO 45001:2018,…

Алба хаагчдад дотоод аудитор хийх эрхийн гэрчилгээг гардууллаа

 Онцгой байдлын байгууллагаас 2020 онд “Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, стандарт, инновацийг нэвтрүүлэх зорилт”-ыг дэвшүүлэн олон улсын чанарын менежментийн…