НОБГ-ын Захиргаааны удирдлагын хэлтсийн бичиг хэрэг, архивын хэргийн мэргэжилтэн: ахлах ахлагч А.Тунгалаг утас: 80673939 , 2-р давхарын 207 тоот өрөө