download.jpg

Энэ онд нийслэлд 131.4 га талбайг ойжуулна.

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал боллоо. Хурлаар “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн Байгаль…