images-300x158-1.jpg

Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх

Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх  сэрэмжлүүлэг, мэдээ, дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад эх сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх, бусдад…

GJ1A3120-6vfl96zkyvufi8po4up2b3rqjpt4qd5a2wm0by7hbgg.jpg

Ангиллын сургалт, сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн цахим сургалт боллоо

ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газраас  төв, орон нутгийн Онцгой байдлын байгууллагын ангиллын сургалт, сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн сургалтыг…

J1A5368-1-6tlb1fe4g7qc7hy62o65c9ctkrbg9xjbvekdih4u340-300x160-1.jpg

Өсвөрийн аврагчид гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдлаа

 Дархан-Уул аймгийн “Од цогцолбор” сургууль болон Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхан тосгоны ерөнхий боловсролын сургуулийн өсвөрийн аврагчид өнөөдөр  Гамшгаас хамгаалах…