ЕСӨН БАЙГУУЛЛАГЫН 590 ИРГЭНД 25 УДААГИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

339128450_259315296437031_7276795077476657047_n.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төв 2023.10.30-11.03-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд сургалт хүссэн есөн байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд нийт 590 иргэнд 25 -н удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Үүнээс Ерөнхий болосролын 4-н сургуулийн 3-5 дугаар ангийн 290 сурагчид гамшгаас хамгаалах сургалтыг зохион байгуулав.

Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төв

scroll to top