Сүм хийд, шашны байгууллагад хийж буй хяналт шалгалт үргэлжилж байна

1234.jpg

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан Сүм хийд, шашны байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж байна. Хяналт шалгалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн стандартыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, эрсдэлийг бууруулна.

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 304 сүм хийд, шашны байгууллага энэхүү шалгалтад хамрагдана гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top