ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

79.jpg

✓ Гал унтраах цохиур, хүрз, жоотуу, шуудай, тармуур, нөөц ус бэлэн байлгах.
✓ Гэр, байр, малын хашаа саравчаа тойруулан 100 метрийн зайд цурав татан, шороон зурвас гаргах.
✓ Насанд хүрээгүй хүүхдийг түймрийн аюултай үед ой, хээрт чүдэнз асаагууртай явуулахгүй байх.
✓ Түймрийн аюултай үед айл өрх бүр халуун үнс, нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх, саванд хийж байх.
✓ Зарлан мэдээллийн дуут дохиотой байх.

scroll to top