Улаанбаатар Эмпати сургуулийн сурагчид гамшгаас хамгаалах сургалтанд хамрагдлаа

2-2.jpg

2020 оны 10 дугаар сарын 19-нд Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас хамгаалах сургалтанд Улаанбаатар Эмпати сургуулийн сурагчид хамрагдлаа.

scroll to top