Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харъяа байгууллагын 156 ажилтанд сургалт зохион байгууллаа

14141.jpg

2020 оны 10 дугаар сарын 14-нд Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын Сэргээн засал, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд, 14 цагаас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн эмч эмнэлгийн ажилтнууд зэрэг 150 хүн хамрагдлаа.

Мөн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн Захиргаа удирдлагын газрын дарга О.Жаргал тус төвд “Талархал” гардууллаа.

scroll to top