Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн 180 гаруй эмч, эмнэлгийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа

003.jpg

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн ажилтнууд Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн Кино танхимд Газар хөдлөлтийн гамшгийн талаар богино хэмжээний баримтат киног үзэж Утаат орчоос аврах ажиллагааны танхим, Гал унтраах сургалт дадлагын танхим, Анхан шатны тусламж үзүүлэх, Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг биеэр мэдрүүлэх зэрэг танхимуудад болзошгүй гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг дадлага олгох сургалтанд 180 ажилтан алба хаагч хамрагдлаа.

scroll to top