Сургалт зохион байгууллаа

Untitled.png

УСУГ, УБДЦС-ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн Кино танхимд богино хэмжээний баримтат киног үзэж Утаат орчоос аврах ажиллагааны танхим, Гал унтраах сургалт дадлагын танхим, Анхан шатны тусламж үзүүлэх, Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг биеэр мэдрүүлэх танхимын сургалтанд 2 цагын хугацаатай хамрагдаж болзошгүй гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг дадлага олгох сургалтанд хамрагдлаа.

scroll to top