БСШУСЯ-тай хамтран ажиллах санал солилцлоо

Untitled-1-300x160-1.png

2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын сургуулийн Бодлогын газрын мэргэжилтэн Б.Дуламханд, Б.Гэрэлтуяа, Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Сумъяа нар Аюулгүй амьдрах ухаан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сургалтын төвиийн танхимуудтай танилцлаа. Ерөнхий боловсролын сургуульд гал унтраах танхим байгуулахад санал солилцож, цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.

  • https://web.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2f2389d5ee8d18%26domain%3Dgamshgiinsurgalt.ub.gov.mn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fgamshgiinsurgalt.ub.gov.mn%252Ff3a24a245407d88%26relation%3Dparent.parent&container_width=106&href=http%3A%2F%2Fgamshgiinsurgalt.ub.gov.mn%2F%3Fp%3D4370&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=90
scroll to top