Өсвөрийн аврагчид гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдлаа

J1A5368-1-6tlb1fe4g7qc7hy62o65c9ctkrbg9xjbvekdih4u340-300x160-1.jpg

 Дархан-Уул аймгийн “Од цогцолбор” сургууль болон Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхан тосгоны ерөнхий боловсролын сургуулийн өсвөрийн аврагчид өнөөдөр  Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдлаа.

scroll to top