Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Захиргааны удирдлагын хэлтсийн хуулийн зөвлөх, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэслэгч Э.Пүрэв-Очир

Өрөө утас:11-327337, Гар утас:88101477